• Postup výmeny tovaru do 14 dní od prevzatia

Vždy nás o vrátení tovaru vopred informujte emailom s podacím číslom zásielky, aby nedochádzalo k omeškaniu, prípadne strate balíčka!

Tovar pošlite na adresu:

MEXY
Martina Dudášová
Čermeľská 1
04001 Košice

V prípade, že nie ste z akéhokoľvek dôvodu spokojný so zakúpeným tovarom, môžete si ho bezstarostne vymeniť. Výmena zaslaním tovaru na adresu skladu.Tovar na výmenu dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu behom prepravy k nám.Tovar musí byť vrátený v originálnom obale. Tovar vrátite nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja. Spolu s tovarom je potrebné doložiť kúpny doklad k tovaru. Vymeniť tovar môžete vždy v celkovej cene za výrobok rovnakej alebo vyššej hodnoty než kúpna cena pôvodného výrobku. V prípade vyššej ceny výrobku uhradíte rozdiel v cene.

Pri prvej výmene tovaru neúčtujeme žiadne poplatky za balné a poštovné spojené s výmenou. Výmenu tovaru zaslaním môžete realizovať len na adresu nášho skladu.

Do balíčka vložte faktúru (urobte si kópiu) a príslušný vyplnený formulár.